فیلم | اقدام غیراخلاقی رسانه ملی در خبر رسانی!

بخش خبری ۲۰:۳۰ در گزارش تصویری ۲۹ فروردین ماه خود با پخش گزینشی سخنان وزیر ارتباطات سعی در القای این موضوع کرد که قطع تماس صوتی تلگرام به دلیل حفظ منافع اپراتور بوده است.