بارسا به دنبال گزینه‌ای لاماسیایی برای جانشینی انریکه

اسکار گارسیا به نیمکت بارسلونا نزدیک شد.