تصاویر | آبگیری سد منجیل در آستانه فصل شالیکاری

سد سفیدرود یا سد منجیل در محل تلاقی دو رود قزل‌اوزن و شاهرود و بر روی رودخانه سفیدرود در مجاورت شهر منجیل و شهرک علی‌آباد و در ۷۵ کیلومتری شهر رشت بنا شده است.