خروج خودروها از اردبیل بیش از نرخ ورودی بود/رشد ۱۱ درصدی تردد

مهر نوشت: در تعطیلات نوروزی خروج خودروها از استان به مراتب نرخ رشد بیشتری در مقایسه با ورود خودروها داشته است.