فیلم | پرتاب گاز اشک‌آور در جریان تظاهرات علیه خشونت پلیس در فرانسه

پلیس فرانسه برای متفرق کردن جمعیت در جریان تظاهرات علیه خشونت پلیس در فرانسه اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور میان مردم کرد.