تصاویر | آنهایی که به قزوین سفر می‌کنند فراموش نکنند

قزوین از گذشته تا به امروز یکی از مراکز عمده تولید شیرینی سنتی در کشور بوده و تنوع شیرینی در این خطه ناشی از آداب و فرهنگ غذایی مردم این سرزمین است.