رئیس دستگاه اطلاعات ملی آمریکا منصوب شد

مهر نوشت: مجلس سنای آمریکا با اکثریت آراء «دن کوتس» سناتور سابق و جمهوریخواه این کشور را به ریاست دستگاه اطلاعات ملی آمریکا منصوب کرد.