امید نورافکن؛بازیکنی که می‌داند پیراهن چه تیمی را به تن کرده است

امید نورافکن امروز به تنهایی در زمین شماره 2 آزادی به تمرین پرداخت.