ترکیه کاردار سفارت هلند را احضار کرد

تسنیم نوشت: وزارت خارجه ترکیه کاردار سفارت هلند در این کشور را احضار کرد.