معاون وزیر: تخریب دولت مایه تاسف است

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: با ابراز تاسف نسبت به تخریب دولت از سوی برخی افراد و گروه های مخالف، باید گفت این عده در تلاش هستند توفیقات اثربخش دولت را نادیده گرفته و یا تخریب کنند.