تصاویر | اینجا باغ سبز سمنان است

در گزارش زیر تصاویری از باغ سبز سمنان در آستانه نوروز را می‌بینید.