کشف منصوریان استقلالی شد

سلام “مادر کهریزک” به زندگی
شایان حسنى بازیکن جوان و عضو تیم پایه هاى استقلال از امروز به صورت رسمى به تمرینات تیم بزرگسالان اضافه شد.

سلام “مادر کهریزک” به زندگی