بازدید رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای الیگودرز از مرکز آموزشی و توانبخشی حرفه‌ای معلولین

رئیس مرکز شماره ۶ شهرستان الیگودرز از کارگاههای آموزشی و توانبخشی حرفه ای معلولین ذهنی بالای 15سال این شهرستان دیدن کرد.