اینفوگرافیک | پرداخت بیش از ۴۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی

ترامپ جانشین “فلین” را انتخاب کرد
در اینفوگرافیک زیر پرداخت بیش از ۴۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی را می‌بینید.

ترامپ جانشین “فلین” را انتخاب کرد