عکس| ارثی که شهید بهشتی برای همسرش گذاشت

شهید بهشتی در وصیت‌نامه خود یک سوم از خانه و اثاث آن را به همسرش بخشیده است.