شرکت دیاکوهمدان در قامت یار دوازدهم

پس از آنکه همدان گوی سبقت را از جزیره کیش ربود و توانست عنوان میزبانی جام جهانی فوتبال هنرمندان را از آن خود کند، مقصد نهایی 220 چهره شاخص هنرمند و فوتبالیست جهان گردید.