تصاویر | آتشی که در شیلی به فاجعه تبدیل شد | ۸۰ هزار هکتار جنگل در معرض نابودی

آتش سوزی در جنگل‌های شیلی همچنان در بخش‌های مختلف این کشور ادامه دارد و آنطور که انجمن ملی جنگل‌های شیلی اعلام کرده در حال حاضر ۹۶ آتش‌سوزی در ۸۰ هزار هکتار از جنگل‌های این کشور فعال است که در ۳۷ مورد از آنها، آتش‌نشانان در تلاشند تا آتش را مهار کنند. صدها نفر نیز تاکنون مجبور به ترک کردن محل زندگی خود شده‌اند.