فیلم | دود غلیظی که از ساختمان پلاسکو بلند شد

دود غلیظی که از ساختمان حادثه دیده پلاسکو بلند شد را در ویدئوی زیر ببینید.