بودجه شهرداری تهران برای سال ۹۶؛ ۱۸ هزار میلیارد تومان

مهر نوشت: بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال جاری کمتر از ۵ درصد افزایش داشته است.