افزایش تولید عسل در لرستان/مرکز مطالعات پل های تاریخی کشور در استان ایجاد شود

مهر نوشت:استاندار لرستان بر ضرورت عملیاتی شدن خوشه فرش این استان ظرف دو ماه آینده تاکید کرد.