ترکیه ۵ نفر را در ارتباط با ترور سفیر روسیه بازداشت کرد

مهر نوشت: پلیس ترکیه از بازداشت ۵ نفر به اتهام مباشرت در ترور سفیر روسیه در این کشور خبر داد.