مهر مجرم شناخته نشد، موج رفع توفیق می‌شود

ایرنا نوشت: سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات استان تهران اعلام کرد که خبرگزاری موج در دادگاه مطبوعات با اکثریت آراء مستحق تخفیف دانسته شده است.