پرسپولیسی‌ها خوشحال نباشند؛ سروش به تهران برنگشت

درحالی که شایعه شده بود امروز سروش رفیعی به تهران برمی‌گردد، اما این اتفاق رخ نداد.