آغاز طرح غربالگری اوتیسم در استان مرکزی

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: طرح غربالگری اوتیسم کودکان 2 تا 5 سال به صورت رسمی در استان مرکزی آغاز شد.