طاهری: از مذاکره “ویسی و رفیعی” اطلاعی ندارم/ وضعیت “عقیلی” در حال رسیدگی

تسنیم به نقل از مدیرعامل باشگاه سپاهان درباره مذاکره ویسی و سروش رفیعی در شهر تبریز، نوشت: ویسی در این رابطه با من صحبتی نداشته، از خود او سؤال کنید.