گنج فاروق راست است؟/ گزارشی از شایعه‌ای که در تنور مجازی داغ شد

روزنامه توریسم نوشت: هنوز تب شایعه کشف گنج بزرگ در آذربایجان سرد نشده که این روزها خبر پیدا شدن گنج در فاروق در فضای مجازی سر و صدای زیادی بپا کرده است.