قائم مقام وزارت بهداشت: اقدامات جهادی در بخش درمان البرز با رضایت رییس جمهوری همراه شد

ایرنا نوشت: قائم مقام وزارت بهداشت و درمان و آموزش علوم پزشکی اعلام کرد که اجرای طرح های جهادی در بخش بهداشت و درمان استان البرز با رضایت رییس جمهوری همراه شد.

دانلود تلگرام