نخستین فراخوان یادداشت علمی درخصوص توسعه شهرستان سروآباد

نخستین فراخوان یادداشت علمی درخصوص توسعه شهرستان سروآباد با هدف ایجاد فضای گفتمانی دانش محور پیرامون دغدغه توسعه منتشر شد.

دانلود ایمو برای گوشی