ادعای مردی که روزی دستیار کواچ و لوزانو بود

تحریف سخنان روحانی/ آیا او گفته بود”گردوخاک خوزستان،نتیجه عذاب الهی است”؟
دستیار لوزانو در تیم‌ملی حالا خودش سرمربی تیم هاوش گنبد است.

تحریف سخنان روحانی/ آیا او گفته بود”گردوخاک خوزستان،نتیجه عذاب الهی است”؟