در شب پیروزی پر گل بارسلونا، سردار و رفقا به لیگ اروپا رسیدند

14 هزار خانواده نیازمند صاحب‌خانه می‌شوند
روستوف با تساوی برابر آیندهوون توانست جواز حضور در لیگ اروپا را کسب کند.

14 هزار خانواده نیازمند صاحب‌خانه می‌شوند