روحانی انتصاب نخست وزیر جدید ایتالیا را تبریک گفت

10 دانشگاه برتر دنیا در اختراع و کارآفرینی را بشناسید
رییس‌جمهوری ضمن تبریک به نخست وزیر جدید ایتالیا براز امیدواری کرد که در پرتو اراده سیاسی و اهتمام جدی مقامات دو کشور، پیوندها و روابط موجود بیش از پیش در جهت منافع متقابل توسعه یابد.

10 دانشگاه برتر دنیا در اختراع و کارآفرینی را بشناسید