جلسه تودیع ومعارفه فرمانده پایگاه شهیددستغیب برادران شهرداری رشت برگزار شد

کنسرت رونمایی آلبوم “طرح نو” سهیل نفیسی در رشت برگزار می شود
جلسه تودیع ومعارفه فرمانده پایگاه شهیددستغیب برادران شهرداری رشت روزیکشنبه همزمان با نماز ظهر و عصر در نمازخانه شهرداری برگزار شد.

کنسرت رونمایی آلبوم “طرح نو” سهیل نفیسی در رشت برگزار می شود