حریق مغازه پوشاک بازار اصفهان در ۶ دقیقه مهار شد

۷۰۰ کیلومتر برف‌روبی در جاده‌های ایلام/ ارتفاع برف در قلاجه به ۱۲۰ سانتی‌متر رسید
حریق مغازه پوشاک بازار قلندرها در خیابان حکیم اصفهان تنها با گذشت 6 دقیقه مهار شد.

۷۰۰ کیلومتر برف‌روبی در جاده‌های ایلام/ ارتفاع برف در قلاجه به ۱۲۰ سانتی‌متر رسید