هوای تهران یکشنبه هم آلوده است اما نه در حد تعطیلی مدارس

۲۱ هزار و ۳۲۴ میلیارد ریال بودجه البرز در سال ۹۶
مهر نوشت: معاون پایش محیط زیست تهران در پاسخ به اینکه آیا فردا هم به دلیل آلودگی هوا شاهد تعطیلی خواهیم بود، گفت: فردا نیز آلودگی بالایی در تهران خواهیم داشت اما نه به اندازه‌ای که تعطیلی اعلام شود.

۲۱ هزار و ۳۲۴ میلیارد ریال بودجه البرز در سال ۹۶