آیا هاشمی رفسنجانی پسرانش را نزد صدام حسین و جرج بوش پدر فرستاده بود؟

۱۳۵ شهر و روستای سیستان و بلوچستان درگیر سیل و آبگرفتگی/آخرین وضعیت راه‌های سیل‌زده
محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در بخشی از گفتگوی خود با ایرنا تاکید کرده است: هاشمی گوشی شنوا، قلبی بزرگ و نگاهی خوش بینانه به آدم ها داشت. کینه احدی را هم به دل نمی گرفت.

۱۳۵ شهر و روستای سیستان و بلوچستان درگیر سیل و آبگرفتگی/آخرین وضعیت راه‌های سیل‌زده