بشار اسد: مبارزه با تروریسم؛مقدمه راه‌حل سیاسی/معارضان سلاح را کنار بگذارند

۱۲پرونده‌ای که کارنامه شوراهای‌شهر چهارم را تیره می‌کند
مهر نوشت: رئیس جمهوری سوریه با تأکید بر لزوم کنار گذاشته شدن سلاح از سوی معارضان سوری، تصریح کرد: شرط ما برای گفتگو با معارضان کنار گذاشتن سلاح و پایبندی آنها به قانون اساسی کشور است.

۱۲پرونده‌ای که کارنامه شوراهای‌شهر چهارم را تیره می‌کند