هجوم موش های بزرگ به روستای هفت چشمه ایلام

یک کاندیدای ریاست‌جمهوری به جبهه مردمی نیروهای انقلاب پیوست
ایرنا نوشت:اهالی روستای هفت چشمه در حاشیه شهر ایلام از اسفند گذشته با مشکل هجوم موش (نام محلی گرزه) مواجه شده اند.

یک کاندیدای ریاست‌جمهوری به جبهه مردمی نیروهای انقلاب پیوست