محسن رضایی: پول‌ها کجا هستند؟

یک مجازات جذاب برای نوجوان شیرازی حامل ماری‌جوانا
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نقدینگی از مرز یک‌میلیون میلیارد تومان گذشته؛ پس چرا پول دست مردم نیست و تقاضای کل پایین آمده است؟

یک مجازات جذاب برای نوجوان شیرازی حامل ماری‌جوانا