ازخبرهایی درباره رئیس‌جمهور آینده تا بیهوشی تماشاگران ایتالیایی درنمایش ایرانی/پربازدیدهای ۲۰ آذر

یک جایزه آسیایی برای «فروشنده»
اخبار مربوط به رقابت‌های رئیس جمهوری آینده در بیستم آذر ماه از همه خبرهای دیگر پربازدیدتر بود.

یک جایزه آسیایی برای «فروشنده»