بدرقه دروازه‌بان تیم‌ملی به سوئد توسط بازیگر معروف

یادگار داود رشیدی مهمان امشب «خندوانه»
علیرضا حقیقی قرار است در سوئد به فوتبال ادامه دهد.

یادگار داود رشیدی مهمان امشب «خندوانه»