قادری: نظام کارمزد خدمات پرداخت‌های الکترونیک باید اصلاح شود

گلایه از برگزاری بزرگداشت دیرهنگام برای بازیگر پیشکسوت
مدیر عامل شرکت شبکه پرداخت الکترونیک کارتی گفت: بخش زیادی تراکنش‌های شاپرکی رقمی کمتر از ۵۰ هزار تومان دارند. این نسبت توجه به ساماندهی پرداخت‌های خرد را در کشور بیش از پیش نمایان می‌سازد.

گلایه از برگزاری بزرگداشت دیرهنگام برای بازیگر پیشکسوت