تصاویر | اعتراض آتشین برزیلی‌ها | روشن کردن سیگار با اتوبوس به آتش کشیده شده

گفتگوی تلفنی ظریف با ولیدمعلم
اعتراض هزاران برزیلی همچنان در خیابان‌های ۱۳ ایالت از مجموع ۲۷ ایالت کشور برزیل علیه تصویب سقف هزینه‌های عمومی‌ از سوی سنا ادامه دارد.

گفتگوی تلفنی ظریف با ولیدمعلم