«میلاد یک رویا» در خانه نمایش

گزینه‌ها ‌یی که اصولگرایان برای انتخابات ریاست‌جمهوری مدنظر دارند را بشناسید
آخرین اثر گروه نمایشی نگاه به نویسندگی کاظم عینعلی و کارگردانی الهه پور‌جمشید در خانه نمایش به صحنه می‌رود.

گزینه‌ها ‌یی که اصولگرایان برای انتخابات ریاست‌جمهوری مدنظر دارند را بشناسید