روزنامه روسی: باید به پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی کمک کرد

گزارش تصویری | کنسرت بزرگ پاییزی محمد علیزاده
یک روزنامه روسی معتقد است اگر ایران عضو سازمان تجارت جهانی بود بهتر می توانست از شرایط پسا برجام و لغو تحریم ها استفاده کند و روسیه نیز می توانست تعامل بهتری با این کشور برقرار کند.

گزارش تصویری | کنسرت بزرگ پاییزی محمد علیزاده