زمان جدایی سردار از روستوف مشخص شد

گرانی دلار جلو ادامه رشد قیمت نفت را گرفت
یک روزنامه روسی از جدایی سردار آزمون، ملی‌پوش ایرانی تیم روستوف پس از پایان رقابت‌های لیگ اروپا خبر داد.

گرانی دلار جلو ادامه رشد قیمت نفت را گرفت