خیز چین برای رسیدن به بخش تاریک ماه/برنامه فرود کاوشگر در ۲۰۱۸

کنجکاوی در دامنه کوه شارپ مریخ/عکس پاناروما که ناسا منتشر کرد
همشهری آنلاین نوشت: مقامات چینی برنامه بلند‌پروازانه خود برای فرود آوردن کاوشگری در بخش تاریک ماه تا سال ۲۰۱۸ و قصد این کشور برای پرتاب اولین کاوشگر مریخی تا سال ۲۰۲۰ را اعلام کردند.

کنجکاوی در دامنه کوه شارپ مریخ/عکس پاناروما که ناسا منتشر کرد