عکس | پوشش زنان تهرانی در سال ۱۳۱۳

کنایه رئیسی به روحانی: ما که عدد و رقم نگفتیم/ انتقاد هاشمی‌طبا از حال بد دانشگاه‌ها
تصویر زیر پوشش زنان تهرانی در سال ۱۳۱۳ و پیش از کشف حجاب را نشان می‌دهد.

کنایه رئیسی به روحانی: ما که عدد و رقم نگفتیم/ انتقاد هاشمی‌طبا از حال بد دانشگاه‌ها