کرملین به رایزنی‌های احتمالی با آمریکا درباره لغو تحریم‌ها واکنش نشان داد

کمبودی در تامین پوشاک شب عید نیست
مهر نوشت: سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: تاکنون بارها گفته ام که درباره لغو تحریم ها با آمریکا هیچگونه رایزنی به انجام نرسیده است.

کمبودی در تامین پوشاک شب عید نیست