2 نفر از عوامل شهادت فرمانده گردان کورین زاهدان بازداشت شدند

کلنگ زنی ساخت اموزشگاه یک کلاسه با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
2 نفر از عوامل شهادت روح الله عالی فرمانده گردان کورین تیپ 110 سپاه سلمان دستگیر شدند و 2 شرور دیگر نیز در این رابطه به هلاکت رسیدند.

کلنگ زنی ساخت اموزشگاه یک کلاسه با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا