بازیگر «بازی تاج و تخت» درگذشت

کفاشیان: یا فساد را ثابت کنند یا تنبیه شوند/ مهم صعود است نه حرف‌ کی‌روش
پیتر وان بازیگر ۹۳ ساله سریال «بازی تاج و تخت»‌ درگذشت.

کفاشیان: یا فساد را ثابت کنند یا تنبیه شوند/ مهم صعود است نه حرف‌ کی‌روش